تبلیغات
غباردل
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید ! Blogroll Me!

پیغام مدیر : به شما كاربر محترم ،خوش آمدمی گویم. امیدوارم وبلاگ بتواندمفیدباشد.

نظرسنجی
صفحات وبلاگ
1 2 3 4 5 6

اخبارخبرچین
لینك به ما / لوگوی دوستان
لینك به ما


لوگوی دوستان

آمار وبلاگ
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

كل نظرات :

ایجاد صفحه : - ثانیه

پشتییانی
سه شنبه 4 دی 1386
تغییرآدرس وبلاگ
این اخرین پست درمیهن بلاگ هست .بنا به دلایل فنی تصمیم گرفتم ازاین به بعد درآدرس زیر بنویسم.دوستان به آدرس زیرمراجعه کنید .
نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 09:12 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()

دوشنبه 26 آذر 1386
پررویی اعراب
خبرگزاریهاگزارش دادند که یکی ازعربان ازحول حلیم به ته دیگ افتاده است .ماجرا ازاین قراراست که بعد ازسفر رئیس جمهوروشرکت درجلسه شورای همکاری خلیج فارس این دومین باری است که دبیر کل این شورا بعد ازبیانیه پایانی شورا ادعاکرده که اگر ایران می خواهد که این شورا باآن همکاری داشته باشدبهتر است جزایر موردنظر امارات را به آن کشور پس بدهد.مثل اینکه این کوتوله مردازکشورکوتوله ها فراموش کرده که ایران به مدت بیش از 28 سال هست که به پیش شرطهای قدرتهای جهان به خصوص درماجرای هسته ی وقعی نمی نهدوباجی به آنها نداده است تابرسد به کشوری که درمیان کشورهای دیگر دنیا عددی نیست .درثانی این آقاهه فراموش کرده که قسمت اعظم اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات به سرمایه های ایرانی وبازارداخل ایران وابسته است که اگر این سرمایه ها ازآن کشور خارج شوندیا بازارایران به روی واردات کالاهایی وارداتی ازامارت بسته شود آنهادیگر چه چیزی دردنیا برای عرضه دارندکه چنین گستاخی می کندبه گزارش روزنامه اعتماد توجه کنید.ثالثاٌبرخلاف ادعاهای مطرح شده درخصوص موفقیت سفررئیس جمهوری به این شورا این ادعای گستاخانه عربان ثابت می کند که اعضای شورا ازاین سفربرداشت دیگری داشته اند که درست چندروزبعدازآن سفر چنین بی پروا برای ایران شاخ وشونه می کشند 
نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 09:12 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()

دوشنبه 12 آذر 1386
دربدرقه جناب فرشیدی

روزگذشته درسرویس بودم که یکی از همکاران ازاستعفای آقای فرشیدی خبر داد .برای لحظاتی شوکه شدم . .آخه استعفا ناگهانی بود وتقریبا غیر قابل باور .چرا که آقای فرشیدی حدود شش ماه پیش با حمایت رئیس جمهوراز مجلس رای اعتماد گرفته بود ، لذا بعید می نمود کسی که چنین مورد اعتماد ودفاع رئیس جمهور قرار گرفته بود استعفایش به این سرعت رئیس جمهورکه زمانی حامی اوبود پذیرفته شود.وقتی به خود آمدم لبخندی برلبانم نقش بست نه به خاطر استعفای جناب وزیر بلکه به شگفتی های که هرروز دردولت رخ می دهد ودرمدت دونیم سال چندتن ازوزرا واعضای هیات دولت کنار کذاشته می شوندبدون اینکه دلیل واقعی برای آن ذکرشود؛ ناگفته نماند که این ازحقوق رئیس دولت هست وبر آن ایرادی نیست .اما سوال این است آگر اقای فرشیدی کارکرد مناسبی نداشته است چرا دردرشش ماه پیش از آن حمایت شدومجلس به  استیضاح آن رای نداد ؟ آیا تا شش ماه پیش کارکرد خوبی داشته، ولی در مدت این شش ماه کارکرد جناب وزیر از نظر رئیس دولت نامناسب تشخیص داده شده است .؟ چه اتفاقی دراین شش ماه افتاده که کارکرد وزیر نامناسب شده است .؟به نظر می رسد درماجرای استعفای وزیر بحث کفایت یاعدم کفایت وزیر دردولت نبوده ونیست، بلکه باید بدنبال ریشه های دیگری گشت .

 از آنجایی که شخص معرفی شده به جای آقای فرشیدی آقای علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور هست. درزمان ریاست آقای احمدی دانشگاه مذکوراز توسعه کمی زیادی برخوردارشده است بطوری که درهرشهر ورستایی این دانشگاه شعبه ای دایر کرده است .این توسعه کمی دانشگاه را با کمبودامکانات وفضای آموزشی مواجه کرده است . این دانشگاه  برای توسعه کمی خود ( که دررقابت با دانشگاه آزاد وبرآورد ه کردن خواسته های رئیس جمهور برای مقابله با این دانشگاه  هست ) نیاز به استفاده  از فضاهای آموزشی این وزرات خانه دارد ، لذا این احتمال وجودداردکه این  تغییر وتحول دروزارت آموزش وپرورش درجهت تحقق این هدف  صورت گرفته هست . این نکته اولین تفسیری بود که درذهنم شکل گرفت وبلافاصله دبیرستانها ومراکز آموزشی درذهنم تداعی شد که مرکز آموزشی پیام نور درساعات تعطیلی خودشده اندواین همان سیاستی هست که دانشگاه آزاد دراوایل تاسیس اش از آن استفاده کرد .(این تفسیررا جناب شیرزاد عبدالهی هم داشته است .)

تفسیر دیگری هم می تواندگره گشای این استعفای ناگهانی باشدکه مکمل تفسیراول هم هست .چندروز پیش بود که نمایندگان بعضی ازکانونهای صنفی با نمایندگان گروه اقلیت اصلاح طلب مجلس کنونی دیداروگفتگوداشتند که درآن ازمشکلات معلمان و آنچه برآنهارفته بود ومسائل آموزشی سخن بین طرفین رفته بود .این دیدار احتمالا برای حامیان دولت می تواند گران از کار درآید .زیرا کانونهای صنفی معلمان درجریان اعتراضات سال گذشته خود قدرت نفوذ خودردربین معلمان را به رخ احزاب سیاسی جامعه کشید . این قدرت نفوذ می تواند برای احزاب سیاسی مهم تلقی شود چرا که جمعیت میلیونی معلمان می تواندسهم بزرگی درانتخابات آینده مجلس  داشته باشد.احتمالاحامیان دولت وشخص رئیس جمهوربرای اینکه بتواننداین قدرت رابه سمت خود جذب کنندسعی دربدست آوردن دل معلمان ونمایندگان آنها دارند .لذا با تعویض وزیر سعی در انداختن تمام مشکلات ومسائل بوجو دآمده دردوران وزارت آقای فرشیدی  بردوش ایشان داردوخودرا از آن مبرا کند.بنابراین چه چیزی می تواند از این بهتر باشد که با یک سنگ دونشان زده شود هم با تعویض وزیر سعی می شود تاباتزریق سیاستهای آرامبخش وموقت قشر عظیم معلمان را همراه خودکندودرانتخابات ازآن بهره برداری شود وهم باآوردن آقای علی احمدی ، که با ساختارواهداف فعلی دانشگاه پیام نورآشناهست ،  سعی دراستفاده از فضاهای آموزشی این وزارت خانه درراستای جبران کمبود فضای آموزشی پیام نورکندتا بتواندبه اهداف خوددرارتباط با دانشگاه آزادبرسد.  با این حال نباید ازاین نکته غافل بشویم که آقای فرشیدی  ومعاونانش نتوانستند با جامعه معلمین واصناف آنها تعامل خوبی داشته باشند .آنها فکر می کردند برای همیشه دراین مسند خواهند ماند وبا عملکرد غلط خود وتحقیر جامعه فرهنگی خاطره ای خوبی از خودبرجای نگذاشتند؛ لذا امروز کسی از رفتن فرشیدی دلگیر نیست حتی درطیف کسانی که حامی دولت هستند.

نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 08:12 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()

شنبه 10 آذر 1386
مصاحبه دکترسریع القلم درباره توسعه
دکتر محمودسربع القلم درمصاحبه ای که با روزنامه اعتماد داشته اند به بعضی از دلایل توسعه نیافتگی ایران پرداخته است .ایشان دراین مشاحبه به نقش عواملی همچون تعامل با کشورهای دنیا، ویژگی های سیاستمداران وتصمیمات آنها ، ویژگی های روحی وروانی ایرانیان درتوسعه نیافتگی ایرانیان اشاره کرده است .
ازآنجا که این مصاحبه را جالب یافتم شمارابه این مطلب ارجاع می دهم لینک مطلب  قسمت 1

قسمت دوم 2

 
نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 05:12 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در یکشنبه 11 آذر 1386 و ساعت 06:12 ق.ظ

لینك ثابت | نظرات ()

جمعه 2 آذر 1386
آیادرحصاروئیه خطری درپیش هست؟

وقتی هراس وغم دروجودت جولان می کند ، پرده ای از اشک صفحه  چشمت را مات می کند ویا درگوشه آن جمع می شودتا جریان یابد ، ولی جرات نمی کنی  تا آن را جاری کنی، دریای عظیم بغض گلویت راخرچنگ وار می فشارد، آنوقت دردی جانکاه می خواهد گلورا بچکادتابیرون ریزد.

این حالت امروزباخواندن مطلبی دروبلاگ حصاروئیه محبوب قلبها درباره اثرات مخرب زیست محیطی کارخانه ذوب مس خاتون آبد شهربابک به من دست داد. براساس آنچه این دوست ناشناخته توصیف کرده اند هراس از آینده این منطقه وجودم را به لرزه درآورد .غم وجودم را فرا گرفت .به راستی چرا آنها که این اثرات زیست محیطی را ازقبل می دانستند راه چاره ای برای حل این مشکل نیاندیشیده بودند که امروزسلامتی محیط ومردم این منطق درمعرض تهدید قرارنگیرد.امروز گوسفندان این ناحیه تلف می شوند واحتمالا حیات وحش این ناحیه هم تحت تاثیر قرارگرفته است وفردا نوبت مردم  مسکون آن است .آیا فردایی غمگین سرنوشت محتوم مردم این منطقه خواهد بود.؟ آیا فاجعه زیست محیطی رخ خواهد داد .؟ آیا فردابامنطقه ای مطرود ربرو خواهیم شد.؟

به این وبلاگ برویدتا ببینید درآنجا چه می گذرد.

نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 09:11 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در جمعه 2 آذر 1386 و ساعت 09:11 ق.ظ

لینك ثابت | نظرات ()

سه شنبه 29 آبان 1386
دسته گل صندوق ذخیره فرهنگیان
دربحثهای روزمره معلمان دردفترمدارس ویا جمع های دیگر ازعدم کارایی صندوق ذخیره سخن بسیارمی رود والبته آنانی که ذوقی دارندومایه ای ازطنز درکلامشان وجوددارد از این صندوق با عبارتهای شیرین یاد می کنند از جمله می گویند بابا این صندوق مال خانواده وزیر وداردسته اش است .هروزیری که عوض می شه انگاری که این صندوق پشت قواله ننه اش است که میراث داری آن را به برادروخواهر وداماد وخلاصه فک وفامیل یا اشنایان می دهد تا ازقبل این صندوق به سهم الارث مادری برسندو به نوایی برسند چرا که این صداقیه مامان تا جلوس جناب وزیر به وزارت عالیه آموزش وپروش دردست دیگری بوده است وحالا وقتش که تا می توانند ازاین ارث استفاده کنندکه همیشه برای آنها نیست  ومعلوم نیست جناب وزیرتا کی دروزارت دوام بیاورند پس بهتره تانوبت وزیربعدی  می شود  ازاین ارث باد آورده حسابی استفاده کنند.معلمان عزیز هم هی غرمی زنند که این صندوق برای ما که کاری نمی کند.
حالا به این معلمان توصیه می کنم هی نگوئید این صندوق دردی از ما دوا نمی کند اگر باورندارید بهتره با این مطلب جناب شیرزاد درروزنامه اعتماد ملی مراجعه کنید تا ببیند این عزیزان دل مادر درصندوق ذخیره چگونه شب وروز بدون اندکی درنگ درحال تلاش برای رفع مشکلات این قشر زحمتکش هستند .آنوقت شما معلمان یک لا قبا  قدر این عزیزان دردانه را نمی دونید .ای تف برآدم قدرنشناس . دیگه چی می خواهید .اول صبح می روید سرکلاس تا ظهر واحیانا بعد ازظهرهم ،آنوقت بدون این که زحمتی متحمل شوی مدیران این صندوق درحال تلاش برای رفاء شما وافزایش سود صندوقی اند که سربرج ازحقوق جنابعالی چندرغاز کسر وبه این صندوق می ریزند بدون آنکه زحمت آن را متحمل شی. بازم تف به آدم قدرنشناس
نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 07:11 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()

دوشنبه 28 آبان 1386
سخنان آقای خاتمی درباره نقش فرهنگیان درانتخابات
آقای خاتمی درسخنان خود درجمع کمیسیون فرهنگیان ستاد مرکزی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ضمن تاکید برنقش معلمان درتوسعه وبهره وری درکشور به استفاده ازمعلمان خوش فکر درانتخابات مجلس هشتم تاکید کردند.وی دراین جمع ازنقش بهره وری درتوسعه کشور سخن گفت وبا اشاره به سهم بهره وری درتوسعه وبرنامه چهارم به اهمیت آموزش وپرورش ونقش آن بهره وری تاکید کرد .درذیل سخنان آقای خاتمی دراین جمع که برگرفته از سایت آفتاب هست آورده شده است .
آفتاب - رییس جمهور سابق كشورمان گفت: بخشهای آموزش و پرورش اصیل‌تر، موثرتر ونجیب تر از بخشهای دیگر جامعه ما هستند به تبع آن اشتباهاتشان هم كمتر است؛ متاسفانه گاهی برخوردهایی می شود كه متناسب با وضع این قشر نیست و باید ازبابت اجحافی كه به معلمان می شود اظهار تاسف كرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد باران ، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی كه درجمع كمیسیون فرهنگیان ستاد مركزی ائتلاف اصلاح طلبان سخن می‌گفت با اشاره به اینكه مسائل آموزش و پرورش از مشكلی سابقه دار رنج می‌برد اظهار داشت: این مشكل هم به لحاظ ساختار و وضعیت آموزشی و پرورش دركشور ماست و هم به خاطر برخی سلیقه‌ها و گرایشهایی كه درجامعه ما وجود دارد.

رئیس بنیاد باران در ادامه با اشاره به مشكلات بر سر راه بودجه فرهنگی در كشور گفت:‌ مشكل بزرگی كه همواره مطرح ولی راه حلی برای آن ارائه نمی‌شود نسبتی است كه میان بودجه جاری و عمرانی وجود دارد همیشه بودجه عمرانی دركشور ما خیلی كمتراز بودجه جاری بوده است واین عدم تعادل با توجه به اینكه به هر حال جامعه به لحاظ تولید و مالیات مشكل دارد همیشه یك نوع سخت گیری نسبت به بودجه جاری را به وجود آورده است و در این مسیر متاسفانه اولین قربانی آموزش وپرورش است چون بزرگترین بخش بودجه جاری متعلق به این بخش است هم به لحاظ امكاناتی كه بایستی به دانش آموزان داده شود و هم تعداد زیادی حقوق بگیر در این سیستم وجود دارند به همین دلیل این مشكل همواره وجود داشته است.

سید محمد خاتمی با اشاره به نحوه هزینه از حساب ذخیره ارزی در دوران اصلاحات گفت: وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان می‌دانند كه من چقدر روی خرج كردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم كه حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود به خصوص در عرصه‌های جاری هزینه نشود و معتقد بودیم كه باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید كشور باشد چرا كه با تقویت این بخش بسیاری از مشكلات ما قابل حل خواهد بود ولی وقتی مواردی مطرح شد كه معوقه‌های فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود با آن موافقت شد و این یكی از كارهای بزرگی بود كه در آن زمان قابل انجام بود.

رئیس موسسه گفت و گوی تمدنها و فرهنگها با بیان اینكه رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه بیش از 8 درصد پیش بینی شده است ادامه داد: در این برنامه حدود 5/2 تا 5/3 درصد سهم بهره‌وری در نظر گرفته شده است كه متاسفانه با لطماتی كه این برنامه در اجرا با آن مواجه شده است الان وضع بهره وری چندان مطلوب نیست؛ اگر واقعاً بهره‌وری مهم است باید به نقش آموزش وپرورش در این زمینه توجه شود ؛باید روی جاهایی سرمایه گذاری كنیم كه منجر به بهره‌وری شود.مطمئنا اگر آموزش و پرورش گویاداشته باشیم،نیروی انسانی به گونه ای تربیت خواهد شد كه توان آگاهی و مهارت بیشتر خواهد داشت كه همین امر مهمترین عامل رشد بهره وری است؛بدینسان دیگر نباید بودجه آموزش و پرورش را صرفا جاری بحساب آورد،علاوه بر این اهمیت فرهنگ ایجاب می كند كه به آموزش و پرورش و آموزش عالی و فرهنگ عمومی توجه بیشتر شود.

خاتمی در ادامه با تاكید بر نقش نهادهای مدنی تصریح كرد: اینكه به آموزش وپرورش اجازه دهیم بچه‌ها را مدنی ،مسوول و مطالبه كننده حقوق خود و مشاركت جو تربیت كند می‌توانیم جلوی ولنگاری‌هایی را كه در جامعه به صورت طبیعی وجود دارد غیر مستقیم بگیریم .پیمایش ها و تحقیقات نشان می دهد كه در سالهای اولیه دولت اصلاحات فساد و لا ابالیگری درجامعه ما كاهش پیدا كرده بود؛ما خیلی اهل شعار نبودیم و حتی معتقدیم كه شعارها اگر بدون توجه به عمق قضایا باشد می تواند اثر عكس بگذارد و با برخوردهای خشن هم كار درست نمی شود.

وی تاكید كرد: وقتی بچه‌ها درجامعه احساس حضور كنند همچنان كه در دوران جنگ با شور و اشتیاق در جبهه ها حاضر می‌شدند و با تلاش و جانبازی خود می‌خواستند كشور را حفظ و دشمنی را دفع كنند امروز نیز اگر بخواهیم با فساد مقابله كنیم باید این امید و باور را به جوانان بدهیم و آن ها را مسوول و كار آمد ترتیب كنیم .

سید محمد خاتمی با تاكید بر ضرورت وجود برنامه در میان اصلاح طلبان در این خصوص تصریح كرد: اصلاح طلبان باید در همه زمینه‌هایی كه مربوط به زندگی مردم است برنامه داشته باشند ولی نباید از یاد برد كه برخی شعارهای اصولی و اساسی كه شاید مستقیماً با زندگی روزمره مردم مماسی نشود نیز ضروری است و نمی‌توان آنها را از یاد برد مثلاً مساله جمهوریت نظام، رای مردم، حضور مردم، تشكل های مردمی مهم است ولی در كنار آن رسیدن به معیشت مردم نیز حائز اهمیت است.

وی در ادامه با تاكید بر لزوم جمع بندی دستاوردها دراین زمینه گفت: باید برای رعایت حقوق بخشهای مختلف به بخش مهم، تاثیرگذار و حیاتی جامعه كه آموزش و پرورش و معلمان ما هستند توجه ویژه‌ای شود.

رئیس جمهور سابق كشورمان در ادامه با اشاره به مساله تشكل‌ها در دوران اصلاحات به عنوان یكی از محوری‌ترین مسائل تصریح كرد:‌پرداختن به تشكل‌ها به معنی باور داشتن مردم است؛ یك دید در جامعه ما وجود دارد كه ممكن است حسن نیت هم داشته باشد ولی اعتقادی به مردم ندارد وحتی ممكن است معتقد باشد آنجا كه اكثریت مردم هستند فساد و بطلان هم بیشتر است و معتقد است كه حكومت ربطی به مردم ندارد .

وی در ادامه گفت: البته حكومت خوب است كه به كسانی كه به آنها حكومت می‌كند خیر هم برساند و اگر عدالتی هم برپا می شود از روی تفضل است نه مسوولیت و دركنار آن نگاه دیگر این است كه در یك نظام مردمی حكومت نه ارباب بلكه خدمتگزار مردم است و هیچ پایگاهی جز مردم ندارد و بهترین مردمان هم حق ندارند بدون رضایت مردم حكومت خود را بر آنان تحمیل كنند.

سید محمد خاتمی تاكید كرد: ‌اگر معتقد به حق مردم هستیم هیچ راهی جز میدان دادن به تشكل‌ها و جریانهایی از جمله جریان های صنفی وجود ندارد چرا كه جریانها صنفی در دنیای امروز بیشتر می‌تواند منافع خود را تشخیص دهد بیشتر می‌تواند افكار و سلیقه‌ها پراكنده را متمركز كند ما نمی‌گوییم اصنافی تشكیل شود كه در فكر براندازی نظام هستند و اگر بناست یك بخش صنفی اطمینان بخش تر از سایر بخش‌ها باشد آن تشكل‌ صنفی معلمان است ؛چرا كه معلمین ما متدین‌ترین، مسوول‌ترین و دلسوزترین بخش‌های جامعه هستند.

رئیس بنیاد باران در ادامه با اشاره به اینكه بخش عمده‌ای از گردانندگان انقلاب از صدر تا ذیل ، معلمان بوده‌اند تصریح كرد: در نهادها و مسوولیت‌های مختلف در نظام از شایستگی ، توان و صداقت معلمان استفاده شده است و در زمان رژیم طاغوت نیز بسیاری از كسانی كه در رشته‌های مختلف تحصیل كرده بودند چون نمی‌خواستند آلوده شوند در آموزش و پرورش وارد می‌شدند و محرومیت‌های آن را تحمل می‌كردند چون اشخاص سالم و متدینی بودند.

وی با انتقاد از مجموعه تفكری كه سلیقه خود را عین اسلام و حق می داند اظهار داشت: ‌مگر می‌شود یك مجموعه با سلیقه خاص همه مخالفان فكری و سلیقه ای خود را به ضدیت با انقلاب و سكولاریسم و بی دینی متهم كند؟ اتفاقاً این تفكر است كه سكولاریسم را در جامعه تقویت می‌كند و این تنگ نظری‌ها است كه نیروهای متدین و مسوول را كنار می‌زند واگر كسانی این سلیقه را به نام حكومت تحمیل كنند؛ جوان و جامعه می گوید این چه حكومت دینی است كه محرومیت را برای من می‌آورد و حتی مرا تحقیر می‌كند واین خود بزرگترین عامل برای سوق دادن جامعه به سمت سكولاریسم است.

سید محمد خاتمی تصریح كرد: اگر نقش نیروهای برانداز خارج از نظام و ضد دین را در دور كردن جامعه ازحكومت دینی و معیارهای دینی با تنگ نظری‌ها و قشری نگری‌ها و خشونت طلبی‌ها و تحجر هایی كه به نام دین می شود مقایسه كنیم معتقدم كه نقش دومی بیشتر است.

وی در ادامه با تاكید بر اینكه باید معلمان متعهد مسوول متدین و علاقمند به دین كشور و نظام باشند كه اینگونه هم هستند گفت:‌ معتقدم كه معدل سلامت و صلاحیت معلمان در این زمینه بالاتر از بخشهای دیگر جامعه است.

خاتمی با تایید این مساله كه آموزش و پرورش مشكلات بزرگی دارد تاكید كرد:‌ممكن است بر اثر این مشكلات معلمان ما مستاصل شده باشند و اقدامی هم كرده باشند ولی نباید در پاكی و حسن نیت و حقانیت معلمان و مربیان تردید كنیم.

وی افزود: كسانی كه با وجود تشكل‌ها درجامعه مخالف هستند سعی می كنند با تشكل‌هایی برخورد كنند كه اثر آنها درجامعه بیشتر است و از آنها بیشتر احساس خطر می‌كنند و اینگونه است كه بامختصر تحركی از سوی آنها سخت ترین برخوردها با آنان می شود یعنی هرجا اثر بخشی بیشتر باشد شدت عمل در برخورد هم بیشتر است و مطمئنا معلمان و مربیان ما اثر بخش ترین قسمت جامعه هستند و بیشتر هم مورد جفا قرار می گیرند.

سید محمد خاتمی تصریح كرد: بخشهای آموزش و پرورش اصیل‌تر، موثرتر ونجیب تر از بخشهای دیگر جامعه ما هستند به تبع آن اشتباهاتشان هم كمتر است ؛متاسفانه گاهی برخوردهایی می شود كه متناسب با وضع این قشر نیست و باید ازبابت اجحافی كه به معلمان می شود اظهار تاسف كرد.

رئیس موسسه گفت وگوی تمدنها با بیان اینكه صحبت در خصوص معلمان فقط نباید تعریف و تمجید از آنها محدود شود تاكید كرد: باید برنامه برای حل مشكلات معلمان داده شود وحداقل دلگرمی به آنها داده شود تا معلم بداند تنها نیست البته باید معلمان عزیز هم درك موقعیت را بكنند و نگذارند زمینه سو استفاده دیگران از آنها فراهم شود.

خاتمی با اشاره به اینكه توقعات معلمان همیشه معقول بوده است گفت: باید با بحث و گفت و گو درمورد مشكلات معلمان به تفاهم رسید و معتقدم اگر معلمان 50 مطالبه دارند وقتی احساس كنند كه گامی برای یك و چند تای آنها هم برداشته شده آنقدر نجیب و متحمل هستند كه مسائل دیگر را تحمل كنند.

خاتمی با تاكید بر اینكه باید در برنامه ریزی اصلاح طلبان معلمان نقش برجسته‌ای داشته باشند گفت:‌باید نقش معلمان در مجلس متناسب با نقش آنها درجامعه تعریف شود باید از میان این قشر كسانی كه وجه اجتماعی دارند خوش فكر و با توان هستند و قابلیت رای آوردن هم دارند در لیست اصلاح طلبان باشند.

سید محمد خاتمی در پایان با اشاره به نقش برگزاری انتخاباتی آزاد و مستقل برای رفع تهدیدها وحفظ منافع ملی گفت: امیدواریم این نگاه درجامعه ما تقویت شود و كسانی كه دست اندركار امر انتخابات هستند برای حفظ نظام این مسیر را طی كنند و اگر این اتفاق بیافتد مجلس مناسبی هم به وجود خواهد آمد.

در ابتدای این دیدار چند تن از فرهنگیان به بیان دیدگاهها و نظرات خود پیرامون مسائل گوناگون پرداختند.
نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 06:11 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در دوشنبه 28 آبان 1386 و ساعت 06:11 ق.ظ

لینك ثابت | نظرات ()

شنبه 12 آبان 1386
اعراب وطرح کنسرسیوم فروش اورانیوم غنی شده
وزیرامورخارجه عربستان فیصل برای حل مناقشه ی هسته ای ایران با غرب طرح ایجاد کنسرسیومی ازاعراب رابرای غنی سازی اورانیوم وفروش به کشورهای منطقه ازجمله ایران را درمصاحبه با مجله میدل ایست اکونومیک روزگذشته ارائه کرد .برمبنای این طرح کشورهای عربی با هم کنسرسیومی تشکیل می دهندواورانیوم را غنی سازی وبه ایران می فروشند .این طرح دربطن خوددرای اشکالاتی هست چرا که درظاهر اعراب چنین تکنولوژی وسطح علمی را ندارند که بخواهندچنین کارعظیمی بکنندمگر اینکه بعضی از این کشورها همانندعربستان دارای این تجهیزات به صورت مخفی ولی درابتدای کارداشته باشندومی خواهند ازاین فرصت استفاده کنندتا به صورت قانونی به این تکنولوژی دست یابند.فرض دیگر اینکه این کشوربا حمایت وتشویق امریکا وغربیها چنین طرحی را ارائه کرده باشند به خصوص اگر درنظربگیریم که این طرح همزمان با سفرشاه این کشوربه انگلستان ارائه شده است .بعیدنیست که امریکا برای اجتناب از درگیری با یران ازیکطرف وازطرف دیگربرای جلوگیری  ازدستیابی مستقیم ایران به این تکنولوژی  وهمینگونه برای کنار گذاشتن روسیه درتامین اورانیوم غنی سازی شده ایران وعواقب احتمالی بعد از آن چنین طرحی را  مخفیانه  پیشنهادداده باشد تا هم بر ایران کنترل داشته باشد وهم ازکنترل روسیه برایران جلوگیری کندزیرا مشابه این طرح قبل از این توسط روسیه ودرخاک روسیه ارائه شده بودکه ایران گفته بود بر روی آن فکر می کند .ازطرف دیگر درصورت موافقت ایران ازآنجا که این کنسرسیوم توسط اعراب ایجادخواهد شدنگرانی کشورهای اعراب ازبابت قدرت هسته ای ایران رفع می شود وهمینگونه خود این کشورها هم با استفاده از این موقعیت نگران کننده خاورمیانه استفاده کرده وبه تکنولوژی هسته ای دست می یابند ،این درحالی هست که دنیا به شدت مراقب ومانع دستیابی کشورهای دیگر به این تکنولوژی هست .چنانکه دریک هفته گذشته مصر اعلام کرد درصدددستیابا به تکنولوژی هسته ای هست وامریکاهم از این درخواست مصرحمایت کرد .حمایت امریکاازمصروپیشنهاد وزیر امورخارجه عربستان این گمانه را تقویت می کند که احتمالا امریکادرپیشنهادعربستان نقش دارد . البته همانطور که انتظارمی رفت این طرح مخالفتهای راایجادکرد، اولین مخالفت را روسیه کرد.این کشور با اعلام اینکه نباید کشورهایی که صاحب دانش هسته ای نیستندبه این تکنولوژی دست یابند مخالفت خودرابا کنسرسیوم عربی اعلام کرد .این طرح از همین الان شکست خورده به نظر می رسد زیرا به نظرمی رسد رقابتهای امریگا وروسیه با یکدیگر ونگرانی ومخالفت  احتمالی وبدون پاسخ گذاشتن آن ازطرف  ایران باعث شکست این طرح خواهد شد.
نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 06:11 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()

دوشنبه 7 آبان 1386
مردعباشکلاتی می آید
روزنامه اعتمادملی امروزبا تیتردرش خبرازقرارگرفتن خاتمی دریرلیست حزب اعتمادملی داد. درنگاه اول شوکه شدم.ولی بلافاصلع هجمه های تبلیغاتی حامیان دولت درچندماه گذشته را بیاد اوردم که انگار نگرانی آقایان بی دلیل نبوده است که ازهرموقعیتی برای تخریب آقای خاتمی استفاده کردند (ومی کنند)واز رواداشتن هیچ تهمتی اباء نکردندوآخرین آنهاحمله الهام به دولت اصلاح طلبان بود.البته که ازامروز باید منتظر حملات شدید این طیف سیاسی به خاتمی واصلاح طلبان باشیم.
از جهتی ورود خاتمی می تواندخودزنی سیاسی اومحسوب شود چرا اگر همان رخوت وسستی قبلی که بین اصلاح طلبان درانتخابات قبلی باشد ونتوانندمردم را قانع به حضور درانتخابات نمایندشکست خاتمی دورازذهن نمی تواند باشد.طیف مقابل اصلاح طلبان به همین سادگی نمی گذارد شخصیتی همچون آقای خاتمی واردمیدان شود،چه بسا درفردای شب شمارش آراء جناب خاتمی نفر سی ویکم اعلام شود مگر اینکه جناح حامی دولت وبزرگان آنها با توجه به تهدیدهای کنونی ایران حاضر به رعایت اصل دموکراسی شود.این نکته زمانی می تواندبیشترنمودداشته باشد که مردم از خودسوالاتی می کنند که مگر ایشان دردوره ریاست جمهوری خود چه کرد که درنمایندگی می خواهدبکندوهمه چیزرا به پای بی عملی شخص ایشان دردوره ریاست جمهوری می نویسنداوالبته که طرف مقابل هم  به شدت دردامن زدن به این سوالات نقش اساسی بازی می کند .من خود همین امروز شاهد مطرح شدن این سوالات وبی تفاوتی خیلی از همکارانم نسبت به این نکته بودم.
نکته ی دیگری که می توان مطرح نمود این است حال که قرار است آقای خاتمی واردمیدان انتخابات شودو، به میزان محبوبیت وموفقیت ایشان درجامعه امیدوجوددارد ، چرانباید درانتخابات رئیس جمهوری آینده  واردمیدان شود .؟چراکه درانتخابات آینده رئیس جمهوری کسی شهره ترواثرگذارتروشایسته ترازجناب ایشان دربین اصلاح طلبان وجودندارد.


نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 07:10 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()

شنبه 5 آبان 1386
پاسخ به یک کامنت
دست عزیزی به نام علی نیکی کامنتی درمطلب طنزودادوفریادگذاشته اند وکفته اند که آدم نباید درهرزمینه نظربدهددرپاسخ به این دوست عزیر باید بنویسم :
 اول ازاینکه به وبلاگم می آیی ممنون
دوم من هیچ ادعای تخصص درزمینه هنر آنهم ازنوع طنزش ندارم.اما آیا به عنوان یک بیینده نباید نظرم را بگویم .ایا این درست است که درهرکاری بگویم آن را بدست متخصص بسپاریم .؟پس نقش دیگر اعضای جامعه چیست .مگر من خواستم طنز بنویسم ویا سریالی ازنوع طنزبسازم که باید متخصص باشم .؟مگر این برنامه هابرای من ودیگری وبچه های این مرزو بوم ساخته نمی شود؟ مگر این ها روی رفتار افراد به خصوص کودکان اثرنمی گذارد ؟ اگر با این نکات موافق باشیم پس باید بپذیریم که درکارهای هنری وفرهنگی صرفا یک متخصص نمی تواندهمه کاره باشد بلکه مخاطبین هم باید درنظرگرفته شوند.کافی است به فیلمهای طنز موفق ایرانی وخارجی نگاه بیندازیم تا ببینیم که چرا آنها موفق بوده اند . یک حرکت ساده چشم وابرویا هرجای دیگری ازبدن هنرمندبدون صدای ناهنجارتاثیرگذاری عمیقی داردوآدم را به وجد می آورد.آیا مستر بین ایرانی دادوفریاد می کندیا مستربین خارجی .درحالی که هردوموفق اند .آیا اثرگذاری اینهابیشتر است یا صداهای ناخراشی که بعضی برنامه های تلویزیون دارند.؟ ایا منوچهر نوذری با دادوفریاد درطنزموفق بودیابا شناختی که از طنزداشت وبا آرامش واستفاده از صدایی آرام  به شادکردن مردم می پرداخت ؟.بهرحال من ودیگری با اینکه تخصص نداریم به خود این حق را می دهیم که دربرابر هربرنامه ای که با انسان سروکاردارد بی تفاوت نباشیم .مگر انسان می تواند به صرف اینکه متخصص نیست نسبت به آنچه دراطرافش می گذرد بی تفاوت باشد.برای مثال  تورم امروز درجامعه وجود داردومابا آن سرکار داریم اماآیاجایز است به صرف اینکه من یا دیگری تخصصی دراقتصادنداریم نسبت به آن بی خیال باشیم وحرفی نزنیم چون از مسائل تخصصی آن سردرنمی آوریم .؟ مثال دوم امروزدرمسائل سیاسی راجع به مسائل هسته ای ایران بحث هایی وجوددارد.آیا صرف اینکه کسی درزمینه مسائل سیاسی تخصصی نداردباید بنشیند وحرفی نزندوهرچه که دیگر ان کفتند بپذیردولواینکه به نابودی آن منجر شود.
نظردرموردمسائل مختلف بسته به درک وتوان علمی هرفردهست چه متخصص باشد وچه نباشد امااینکه درزمینه کاری هرفرد چگونه کارکندوچه راه حلی را درپیش بگیردیک امر تخصصی هست .آیارئیس جمهورویا نمایندگان مجلس یا وزرا درهمه زمینه ها متخصص اندکه درهرزمینه نظرات خودرا می گویند.؟ درزمینه همین طنز که شما فرمودید آیا همه کسانی که بعد ازاتمام آن برنامه مورد نظرسنجی واقع می شوند متخصص اند یا ازهمین مردم کوچه وبازارند.
لذا دوست عزیز نظرداشتن وابرازعقیده راجع به یک موضوع هرگزنمی تواندعیب باشد چه بسا باعث پیشرفت کاریک فردهم می شود.اما اینکه من غیرمتخصص بخواهم یک برنامه طنزبسازم مشکل ایجاد می کند.
نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 05:10 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()


This Template Designed By Theme.MihanBlog.Com And Davood Jafari