تبلیغات
غباردل - طناب پوسیده روسیه
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید ! Blogroll Me!

پیغام مدیر : به شما كاربر محترم ،خوش آمدمی گویم. امیدوارم وبلاگ بتواندمفیدباشد.

نظرسنجی
صفحات وبلاگ

اخبارخبرچین
لینك به ما / لوگوی دوستان
لینك به ما


لوگوی دوستان

آمار وبلاگ
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

كل نظرات :

ایجاد صفحه : - ثانیه

پشتییانی
پنجشنبه 18 مرداد 1386
طناب پوسیده روسیه

درخبرها آمده بودکه روسیه برای تحویل سوخت راکتوراتمی بوشهرشرایطی ازجمله اینکه ایران بایداجازه بازدیدناظران آژانس بین المللی اتمی ( درصورتی که بازیددتوسط آژانس اخیراانجام شده است ) ازفعالیتهای اتمی خودراگذاشته هست .مدتی قبل اختلاف  مالی بین ایران وشرکت سازنده این راکتورازدلایل به تعویق افتادن اتمام این راکتوراعلام تموده بود که حتی ایران برای حل مشکل ظاهرامبلغ موردنظرروسهاراپرداخته است اما گویا هنوزهم این مشکل وجوددارد.هردوطرف یکدیگررامقصرمی دانند.کشورهااختلافاتی ازاین قبیل رادرشرایط معمولی ازطریق دادگاه بین المللی لاهه حل می کننداماظاهرا ایران به دلایلی نمی خواهدکاربه این دادگاه بکشدوهمین منجربه این می شودکه روسهاکه هم ازکیسه می خورندوهم ازآخوروازحساسیتهای بین المللی بویژه امریکاراجع به مسائل اتمی ایران به بهترین حالت استفاده وازانجام قراردادهای خودبا ایران خودداری یا باج خواهی کنندوازطرف دیگر همین سیاست باج خواهی راباامریکاواروپائیان بکارمی گیرد.دراین میان آنکس که بیشترین ضربه وفشارهارامتحمل می شودایران هست .

درطول تاریخ رابطه سیاسی ایران با روسیه همیشه باخیانت ودوگانگی رفتارروسیه باایران بوده ایم ونمونه های ازاین دست فراوان بوده اند.البته روسهانشان داده انددرشرایط سخت کشورهاحتی بوی انسانیت هم نبرده اندچه کسی هست که ماجرای قطع  صدور گازبه کشور اوکراین ودیگرکشورهای شرق اروپاراکه ازاین کشورگازواردمی کننددرشرایط طاقت فرسای زمستان فراموش کند.آنهم برای افزایش قیمت گازصادراتی خود.

اشتباه ایران این بودکه ازهمان ابتدابرای راه اندازی پروژه هایی ازاین قبیل به یک کشورآنهم روسیه متکی شد.این رفتارهای دوگانه روسیه بایدبه مسئولان کشور ثابت کرده باشدکه نبایددرمسائل بین المللی خودبه خصوص مسئله انرژی اتمی به هیچ وجه به این کشوراعتمادکردوبه موضع گیریهای این کشوردرشورای امنیت دل خوش کنندوبراساس این موضع گیریهارفتارکنندوالبته کشورچین هم همین سیاسیت رادارد.

نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 07:08 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()


This Template Designed By Theme.MihanBlog.Com And Davood Jafari