تبلیغات
غباردل - محاکمه اقتصادی دولتهای قبل درشبکه دو
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید ! Blogroll Me!

پیغام مدیر : به شما كاربر محترم ،خوش آمدمی گویم. امیدوارم وبلاگ بتواندمفیدباشد.

نظرسنجی
صفحات وبلاگ

اخبارخبرچین
لینك به ما / لوگوی دوستان
لینك به ما


لوگوی دوستان

آمار وبلاگ
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

كل نظرات :

ایجاد صفحه : - ثانیه

پشتییانی
دوشنبه 11 تیر 1386
محاکمه اقتصادی دولتهای قبل درشبکه دو

شب پیش قسمت دوم مناظره دکترستاری فر با دکتر رهبربرگزارشد.درحقیقت  بایدگفت این مناظره نبودبلکه محاکمه دولت های قبل به خصوص دولت خاتمی توسط یک قاضی بی صلاحیت بود.قاضی ای که غرور، تکبر ونخوت ازطرز نشستن ولحن گفتاروباد درغبغب انداختنش ایجادنفرت دربیینده می کرد.درمقابل شخصی به نمایندگی ازهمه دولتهای قبل محاکمه می شدکه تواضع وفروتنی درکلام ،گفتار،حرکات به بیننده حسی دیگرازجنس احترام بوجودمی آورد.شخص اول نماینده رسمی دولتی است که شعارش مهرورزی  است .اما شخص دوم نماینده طیفی بودکه صداقت ودروغ نگفتن یکی ازشعارهای محمدخاتمی درآغازوطول دوران ریاست جمهوری اش بود.هردواین آقایان به خوبی جنس رفتاردولتهانی که نماینده اش بودندرابه نمایش گذاشتند.یکی تلاش داشت با تمسک جستن به قانون وتئوریهای علمی و استناد به مجموعه کتب واسنادی که لحظه ای از آنهاغافل نمی شد ، که ازنوع جنس خاتمی هست ،طرف رامجاب کند.آن دیگری اماتلاش داشت تابا طرح سئوالهای عوام پسند ، ازجنس احمدی نژاد، دیگری راباسربه زمین گرم بکوبد.الحق که هردونمایندگان خوبی برای دولتهای خودبودند.بگذاررتا بگذریم .اماآنچه می شودازاطن مناظره برادشت کردبه قرارذیل هست:

الف ) آقای رهبرازپاسخ دادن به سوالهای کلیدی وفنی که از طرف آقای ستاری فرمطرح می شدطفره می رفتندولی به جای آن باطرح سوالاهای که بیشترجنبه سیاسی آنهم ازنوع عوام پسندش سعی درتخریب دولتهای قبل می نمود.برعکس آقای ستاری با پاسخ به سوالهای طرف مقابل توانست افکارعمومی رانسبت به برنامه های دولت های قبل  به خصوص آنهاکه اندکی سوادوقوه تحلیل دارندآشناسازد.حسن این دوبرنامه این نکته بودکه اگر دولتهای فبل به خصوص دولت خاتمی دراین سالهابه طرزوحشتناکی موردهجمه رقباواقع می شوند وهیچ دفاعی هم از کارکردخود نمی توانندداشته باشند این شبهابه گونه ای ناخواسته توانستندازسیمای شبکه دوبه دفاع وبیان عملکردخودبپردازند.فرصتی از این بهتربرای دولتهای قبل نیست که ناخواسته ازآنهادفاع می شود.

ب ) مردم متوجه شدندکه درطی دوسال ریاست جمهوری آقای احمدی نژادمبلغ 120میلیاردلاربه جامعه تزریق شده است و بنابه قول آقای ستاری فراین مبلغ تقریبا به اندازه 6سال بودجه زمان آقای خاتمی هست .اشاره به این نکته منجربه این شدکه درذهن مردم تحسین دولتهای قبل شکل بگیردکه آنها با آن بودجه های کم چگونه توانستندکشوررااداره کنندوگرانی کالاهاهم بگونه ای معقول نسبت به این دوسال جاری بوده است.نکته دوم  اینکه من معلم از خودم سوال می کنم سهم من ازاین همه پولی که به جامعه تزریق شده جقدرهست.؟درحالی که حقوق من امسال تقریبا25000هزارتومان افزایش داشته ،آنهم  درحالی است که  قیمت کالاهای مختلف مانندکرایه تاکسی ، اجاره وخرید مسکن ،گوشت ولبنیات وغیره چندبرابر سده است .؟ حال همه اقشارکارگروکارمند، کشاورزودیگران را درنظربگیریدکه همین سوال را ازخودمی  کنندووضعیت خودراباسالهای قبل مقایسه می کنندودچارنامیدی می شوند.بلافاصله سوال دوم شکل می گیردپس این پول دردست کیست.؟

ج )آقای فرهادرهبربا اشاره به بند3قانون برنامه توسعه وبایادی ازآقای مصدق وکاشانی سعی درالقاءبرداشت خودازاین اصل به بینندگان داشتند.اینهم از عجایب هست .چگونه شد کسانی که درمحافل خودبه مصدق وحامیانش حمله می کنندچنین زیرکانه سعی دزاستفاده ابزاری ازنام بزرگان ایران می کند.؟

اشاره به این نکته منجربه ایجادسوالهای مبهمی می شود.همانطورکه می دانیداین برنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت تائید و رهبری آن را امضاء وابلاغ نموده است . سوال این است مگردرمجمع اقتصاددانی وجودنداشته که چنین اصلی که وابستگی بدنبال داشته موردتصویب قرارگرفته است ؟آیادبیرمجمع آقای رضایی که اقتصاددان هست این اصل راندیده یااگردیده چرا سکوت کرده هست .؟ نمی دانسته تصویب این اصل یعنی خیانت به مردم ایران .؟ آیا مقام رهبری مشاوراقتصادی نداشته که به رهبروجودچنین خیانتی رادربرنامه اعلام کند.؟به یقین هم درمجمع افتصاددان بوده که آنهم منصوب رهبری است وهم رهبرمشاوراقتصادی داشته ودارند؟ چگونه شده که آنهاازاین اصل  چنین برداشتی نداشتندولی آقایان چنین تفسیری دارند.؟آقای فرهادرهبربازیرپا گذاشتن اصول اخلاقی وتوهین واتهام غیرمستقیم به اعضای مجمع ومشاوران رهبری سعی دراستفاده ازاحساسات مردم برای رسیدن به اهداف خودداشت .

 بهتر است دراین زمینه مقاله هم میهن نوشته دکترنیلی تحت عنوان دفاع از بهره مالکانه رامطالعه نمائید

 

د ) دربخشی ازمناظره آقای ستاری فربه استعفای آقای رهبرازسازمان مدیریت اشاره نمودکه آاقای رهبرناخواسته گفتندکه ایشان استعفاء ندادند.این گفته نسنجیده حکایت ازاختلاف بین ایشان ورئیس جمهوری می نمایددرحالی که آقای رهبربارهاسعی درکتمان آن کرده است .؟چرا که اگراستعفاء نبوده کنارگذاشتن اجباری ازطرف احمدی نژاد بوده واگرکنارگداشتن نبوده استعفاء ایشان بوده  است لذا حالت دیگری بین این دوحالت نیست .هردوحالت بیانگراختلاف بین رئیس جمهوروایشان بوده  است .سوال این است که ایشان با چه هدفی به مناظره واردشده است .؟آیا قصد دفاع از دولت را داردیاتخریب دولتهای قبل ورقبادرراستای سیاستهای انتخاباتی مجلس هشتم .؟

نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 07:07 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در سه شنبه 12 تیر 1386 و ساعت 10:07 ق.ظ

لینك ثابت | نظرات ()


This Template Designed By Theme.MihanBlog.Com And Davood Jafari