تبلیغات
غباردل - سه نکته دریک پست
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید ! Blogroll Me!

پیغام مدیر : به شما كاربر محترم ،خوش آمدمی گویم. امیدوارم وبلاگ بتواندمفیدباشد.

نظرسنجی
صفحات وبلاگ

اخبارخبرچین
لینك به ما / لوگوی دوستان
لینك به ما


لوگوی دوستان

آمار وبلاگ
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

كل نظرات :

ایجاد صفحه : - ثانیه

پشتییانی
جمعه 6 مهر 1386
سه نکته دریک پست

یکم : همانطورکه مطلع هستیدقبل ازسخنرانی رئیس جمهوردردانشگاه کلمبیا رئیس این دانشگاه درسخنرانی آغازین جلسه که برای خوش آمدگویی ایراد کرد با سخنانی به دورازشان یک چهره دانشگاهی احمدی نژادراموردتحقیروسرزنش قرارداد.اگرچه من مخالف سرسخت احمدی نژادهستم اما دلیلی را براین نمی بینم که اورادراین جمع مظلوم ننامم چرا که اواکنون براساس قواعددموکراتیک رئیس جمهورایران ونماینده مردم ایران هست ،لذااگراوراکسی می دانم که موردظلم واقع شده درواقع ملت ایران رامی بینم که موردظلم واقع شده است .البته این رفتاربا نماینده ملت ایران این نکته رابرای همه کسانی که خواهان دموکراسی باحمایت امریکاهستندباید ثابت کند که امریکابه هیچ وجه برای دموکراسی درایران یاسایردیگرکشورها دل نمی سوزاندبلکه آنها؛ حتی بعضی ازچهره های علمی اشان هم ، بیشتربه فکرمنافع خودهستند.این رفتارثابت کردکه آنهابرای فرهنگهای متفاوت ارزشی قائل نیستند.باید بپذیریم که ما مشکلمان رابانبودآزادی بایددرداخل با خودمان حل کنیم .من یکی به هیچ امریکایی اجازه نخواهم دادحتی به بدترین انسانهای هموطنم توهین کنندتاچه برسدبه احمدی نژادکه درحال حاضرنماینده ایران هست ؛ البته ناگفته نماندکه تا آنجا که بتوانم برای شکست جناح حامی وی وخودوی به هرتلاش قانونی دست خواهم زد .پس امیدوارم که دردوربعدرئیس جمهورنشودوازدوستان می خواهم درانتخابات مجلس به جناح اصلاح طلب توجه داشته باشند.

دوم : آقای مظاهری رئیس بانک مرکزی خبرازطرحی می دهدکه براساس آن برای تسهیلات بانکی که بانکهامی دهندراه حل جدیدی به جای نرخ سودبانکی فعلی پیشنهادشده است .براساس این طرح هنگامی که تسهیلات داده می شودبانک یک تا سه درصد به عنوان کارمزد برمی داردوبرای جبران کاهش ارزش پول میزان تورم رادرهرسال درنظرمی گیرند که گیرنده تسهیلات بایدمبلغی براساس تورم را به بانک بپردازد.به عبارتی اگر امسال نرخ تورم 12درصدبودگیرنده تسهیلات بایدعلاوه برآن یک تاسه درصد باید به مقدارتورم 12 درصدهم به وام دهنده برای جبران کاهش ارزش پول بپردازدیعنی سرجمع 15درصد.حال اگردرسالی نرخ تورم 15درصدشدباید 18درصدبه بانک بپردازد.ازآنجایی که نرخ تورم معمولادرنوسان هست این مبلغ هم درنوسان هست .

این نکته ثابت می کندکه دولت نرخ سودراپذیرفته منتهی چون می خواهدحرف خودش را ثابت کندوکلاه شرعی درست کندبدین گونه  سخن ازطرحی جدید می زندکه درعمل هیچ تفاوتی با روش اخذسودفعلی نمی کندلذاهمان نرخ وجودداردمنتهی باروشی تازه که ممکن است نرخ تسهیلات با نرخ فعلی تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشد چرا که با نرخ 15درصدی تورم اعلام شده نرخ تسهیلات 18درصدمی شودکه بسیاربیشترازنرخ سودجاری هست .من نمی دانم چراباید کاری انجام بدهیم که درعمل نتیجه اش یکی هست وبعداینقدردربوق کرنا بکنیم که مانرخ تسهیلات راکم کرده ومی کنیم .این درحالی هست که ممکن هست بعضی  فقهابا روش پیشنهادی آقای مظاهری مخالفت کنندچرا که بعضی از فقها هرگونه دریافت پول مازادبراصل پول راحرام می دانندوبعضی ازآنهااین روش رامی پذیرند.

نکته سوم : می دانید آقای فدایی یکی ازیاران جمعیت  ایثارگران درمجلس هفتم درنطق پیش از دستورخودبدجوری به پروپای اصلاح طلبان پیچید واتهامات زیادی رابه اصلاح طلبان والبته ازروی احساسات واردکردند.بدنبال ایراد این اتهامات اصلاح طلبان هم بیکارننشتندودست بکارشدندوبه اتهامات واردشده پاسخ دادند.تا اینجای کارطبیعی هست که یکی حمله کندودیگری دفاع اماجالب این هست که رئیس حزب آقای فدایی دردفاع ازایشان گفته که من هرچه درسخنان اصلاح طلبان درپاسخ به آقای فدایی هیچ منطقی نمی بینم وازآقای فدایی دفاع کرد.اما سوال این است که آقای فدایی این همه تهمت وافتراء را با منطق مطرح کردند وآیاسندی هم برای اثبات ادعاهای خوددارندیانه ؟اگرسندی دارندچرابرای تنویرافکارعمومی به مردم ارائه نمی دهندویا چرابه قوه قضائیه نمی دهندتابه اتهام آنهارسیدگی کنند؟ من گمام می کنم آقای فدایی بوی نبودن درمجلس وقدرت را درآینده ازهمین الان احساس می کنندکه چنین جزوولزمی کنند.صبرکن خنک می شی .

نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 09:09 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()


This Template Designed By Theme.MihanBlog.Com And Davood Jafari