تبلیغات
غباردل - دربدرقه جناب فرشیدی
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید ! Blogroll Me!

پیغام مدیر : به شما كاربر محترم ،خوش آمدمی گویم. امیدوارم وبلاگ بتواندمفیدباشد.

نظرسنجی
صفحات وبلاگ

اخبارخبرچین
لینك به ما / لوگوی دوستان
لینك به ما


لوگوی دوستان

آمار وبلاگ
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

كل نظرات :

ایجاد صفحه : - ثانیه

پشتییانی
دوشنبه 12 آذر 1386
دربدرقه جناب فرشیدی

روزگذشته درسرویس بودم که یکی از همکاران ازاستعفای آقای فرشیدی خبر داد .برای لحظاتی شوکه شدم . .آخه استعفا ناگهانی بود وتقریبا غیر قابل باور .چرا که آقای فرشیدی حدود شش ماه پیش با حمایت رئیس جمهوراز مجلس رای اعتماد گرفته بود ، لذا بعید می نمود کسی که چنین مورد اعتماد ودفاع رئیس جمهور قرار گرفته بود استعفایش به این سرعت رئیس جمهورکه زمانی حامی اوبود پذیرفته شود.وقتی به خود آمدم لبخندی برلبانم نقش بست نه به خاطر استعفای جناب وزیر بلکه به شگفتی های که هرروز دردولت رخ می دهد ودرمدت دونیم سال چندتن ازوزرا واعضای هیات دولت کنار کذاشته می شوندبدون اینکه دلیل واقعی برای آن ذکرشود؛ ناگفته نماند که این ازحقوق رئیس دولت هست وبر آن ایرادی نیست .اما سوال این است آگر اقای فرشیدی کارکرد مناسبی نداشته است چرا دردرشش ماه پیش از آن حمایت شدومجلس به  استیضاح آن رای نداد ؟ آیا تا شش ماه پیش کارکرد خوبی داشته، ولی در مدت این شش ماه کارکرد جناب وزیر از نظر رئیس دولت نامناسب تشخیص داده شده است .؟ چه اتفاقی دراین شش ماه افتاده که کارکرد وزیر نامناسب شده است .؟به نظر می رسد درماجرای استعفای وزیر بحث کفایت یاعدم کفایت وزیر دردولت نبوده ونیست، بلکه باید بدنبال ریشه های دیگری گشت .

 از آنجایی که شخص معرفی شده به جای آقای فرشیدی آقای علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور هست. درزمان ریاست آقای احمدی دانشگاه مذکوراز توسعه کمی زیادی برخوردارشده است بطوری که درهرشهر ورستایی این دانشگاه شعبه ای دایر کرده است .این توسعه کمی دانشگاه را با کمبودامکانات وفضای آموزشی مواجه کرده است . این دانشگاه  برای توسعه کمی خود ( که دررقابت با دانشگاه آزاد وبرآورد ه کردن خواسته های رئیس جمهور برای مقابله با این دانشگاه  هست ) نیاز به استفاده  از فضاهای آموزشی این وزرات خانه دارد ، لذا این احتمال وجودداردکه این  تغییر وتحول دروزارت آموزش وپرورش درجهت تحقق این هدف  صورت گرفته هست . این نکته اولین تفسیری بود که درذهنم شکل گرفت وبلافاصله دبیرستانها ومراکز آموزشی درذهنم تداعی شد که مرکز آموزشی پیام نور درساعات تعطیلی خودشده اندواین همان سیاستی هست که دانشگاه آزاد دراوایل تاسیس اش از آن استفاده کرد .(این تفسیررا جناب شیرزاد عبدالهی هم داشته است .)

تفسیر دیگری هم می تواندگره گشای این استعفای ناگهانی باشدکه مکمل تفسیراول هم هست .چندروز پیش بود که نمایندگان بعضی ازکانونهای صنفی با نمایندگان گروه اقلیت اصلاح طلب مجلس کنونی دیداروگفتگوداشتند که درآن ازمشکلات معلمان و آنچه برآنهارفته بود ومسائل آموزشی سخن بین طرفین رفته بود .این دیدار احتمالا برای حامیان دولت می تواند گران از کار درآید .زیرا کانونهای صنفی معلمان درجریان اعتراضات سال گذشته خود قدرت نفوذ خودردربین معلمان را به رخ احزاب سیاسی جامعه کشید . این قدرت نفوذ می تواند برای احزاب سیاسی مهم تلقی شود چرا که جمعیت میلیونی معلمان می تواندسهم بزرگی درانتخابات آینده مجلس  داشته باشد.احتمالاحامیان دولت وشخص رئیس جمهوربرای اینکه بتواننداین قدرت رابه سمت خود جذب کنندسعی دربدست آوردن دل معلمان ونمایندگان آنها دارند .لذا با تعویض وزیر سعی در انداختن تمام مشکلات ومسائل بوجو دآمده دردوران وزارت آقای فرشیدی  بردوش ایشان داردوخودرا از آن مبرا کند.بنابراین چه چیزی می تواند از این بهتر باشد که با یک سنگ دونشان زده شود هم با تعویض وزیر سعی می شود تاباتزریق سیاستهای آرامبخش وموقت قشر عظیم معلمان را همراه خودکندودرانتخابات ازآن بهره برداری شود وهم باآوردن آقای علی احمدی ، که با ساختارواهداف فعلی دانشگاه پیام نورآشناهست ،  سعی دراستفاده از فضاهای آموزشی این وزارت خانه درراستای جبران کمبود فضای آموزشی پیام نورکندتا بتواندبه اهداف خوددرارتباط با دانشگاه آزادبرسد.  با این حال نباید ازاین نکته غافل بشویم که آقای فرشیدی  ومعاونانش نتوانستند با جامعه معلمین واصناف آنها تعامل خوبی داشته باشند .آنها فکر می کردند برای همیشه دراین مسند خواهند ماند وبا عملکرد غلط خود وتحقیر جامعه فرهنگی خاطره ای خوبی از خودبرجای نگذاشتند؛ لذا امروز کسی از رفتن فرشیدی دلگیر نیست حتی درطیف کسانی که حامی دولت هستند.

نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 08:12 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()


This Template Designed By Theme.MihanBlog.Com And Davood Jafari