تبلیغات
غباردل - خداحافظ برنامه ریزی
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید ! Blogroll Me!

پیغام مدیر : به شما كاربر محترم ،خوش آمدمی گویم. امیدوارم وبلاگ بتواندمفیدباشد.

نظرسنجی
صفحات وبلاگ

اخبارخبرچین
لینك به ما / لوگوی دوستان
لینك به ما


لوگوی دوستان

آمار وبلاگ
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

كل نظرات :

ایجاد صفحه : - ثانیه

پشتییانی
چهارشنبه 20 تیر 1386
خداحافظ برنامه ریزی

شورای عالی اداری به ریاست احمدی نژاد سازمان برنامه ریزی را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تغییرداد.این مصوبه به معنای وابسته نمودن این سازمان به دولت ورئیس جمهورهست .درواقع به معنای این هست که هرچه را رئیس جمهورگفت این سازمان بایدبرای تحقق آن اقدام کندهرچند آن تصمیم برخلاف اصول اقتصادی باشدیا اینکه برای اقتصادکشورخطرناک باشد.

سازمان برنامه ریزی سازمانی مسقتل بودکه رئیس آن براساس حکم  رئیس جمهورانتصاب ومعاون اومحسوب می شدامادرتصمیم گیریهای خودوامربرنامه ریزی مستقل عمل می کرد.سابقه این سازمان به بیش از60سال می رسد.درطی این مدت طولانی امربرنامه ریزی های بلندمدت وکوتاه مدت ودیگرامورمربوط به بودجه کشوردراختیاراین سازمان بوده است .جایی خوانده بودم درقبل ازانقلاب ، شاه به واسطه اینکه این سازمان تابع اوامرشاهانه نبود،کارشناسان آن رابه کمونیست بودن متهم می نمودبا این وجود سازمان براستقلال خودپای می فشردوبرنظریه های اقتصادی خودتکیه می نمود.بااینکه  شاه این سازمان رابرنمی تابیدولی دست به ادغام وانحلال آن نزد.

آقای احمدی نژادبعدازبه قدرت رسیدن تلاش نمودتااین سازمان راتحت فرمان خوددرآوردوآن رامجری اوامرخودنمایدکه نتیجه آن تقلیل این سازمان به نهادی استانی که تحت نظراستاندارهر استان عمل کند،که بدنبال آن فرهادرهبردرمخالفت با آن وتصمیمهای رئیس حمهوراستعفای خودراتقدیم رئیس جمهور(بنا به قول خودش استعفانداد) نمود.

آخرین تیررئیس جمهوربرای ازکارانداختن این نهادهم درشورای عالی اداری تصویب شدوآن ادغام این نهاددردولت وتقلیل آن درحد معاونت  رئیس جمهوربود.

آقای احمدی نژاد ، شخصیتی که برای رسیدن به اهداف خودشعارانقلابی رفتارکردن رامی دهد، برای رسیدن به اهداف خودنیازبه این تغییروتحول داشت .چراکه بنیان سازمان مدیریت برمبنای اصول وتئوریهای  علمی واقتصادی هست واین بارفتارهای ناگهانی وانقلابی درتضادهست .همین پس زمینه علمی باعث می شودتاکارشنسان سازمان اقتصاددستوری را برنتابندوتابع اوامرقرارنگیردوسعی می کنندتاتصمیاتی رااتخاذکنندکه به نفع اقتصادمملکت باشد.آقای رئیس جمهورهم که نشان داده که پایبنداصول اقتصادی نیست ،لذاوجودسازمانی مستقل رانمی تواندتحمل کندکه مانع رسیدن به اهدافش باشد.دولت نشادن داده که کاری به برنامه علمی ومنطقی  نداردپس چه نیازی به این سازمان می تواندباشد. ؟ اکنون هرسیاستی راکه دولت اراده کندمعاونت ایجاد شده ملزم به اجرای آن هست .

می توان گفت مبارک باشداکنون اسب پوپولیسم چهارنعل می تواندبتازدوعلم ومنطق وعقلانیت رادرزیرپای خودله کند.

حال آینده چه خواهدشدمعلوم نیست .؟

نوشته شده توسط سیدعباس فاطمی ساعت 10:07 ق.ظ موضوع مطلب :‌ عمومی ,

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()


This Template Designed By Theme.MihanBlog.Com And Davood Jafari